Žádost o administrátora
žádost o administrátora na awp serveru

1)Silver Gang <3
2)14, skoro 15
3)http://hlstats.fakaheda.eu/hlxce_289452/hlstats.php?mode=playerinfo&player=7353
4)ano kamarád hrál na mém účtu a dostal ban
5)STEAM_0:0:506009536
6)Zdravím, mé jméno je Silver Gang. Rád hraju PC hry a jedna z mých oblíbených je právě CS:GO. Rád hraju na vašem AWP serveru. Myslím že to tak má hodně hráčů, ale štve mě že se občas najdou lidi co jsou na někoho hnusný a nebo nějakým způsobem podvádí, a tomu by sem chtěl zamezit a trošku i zpropagovat váš server jelikož je vážne super a zasloužil by si více hráčů.
chtěl bych být adminem jak už sem psal protože nemám rád cheatery a hádky na serveru jelikož to kazí tu atmosféru a jelikož sem na serveru docela často a taky často volám adminy myslím si že bych mohl serveru pomoct. Kdyby jste byli zaujati byl bych rád kdyby jste mi dali aspoň šanci na zkušební dobu. děkuji s pozdravem Silver Gang <3 smile

1)Silver Gang &lt;3 2)14, skoro 15 3)http://hlstats.fakaheda.eu/hlxce_289452/hlstats.php?mode=playerinfo&amp;player=7353 4)ano kamar&aacute;d hr&aacute;l na m&eacute;m &uacute;čtu a dostal ban 5)STEAM_0:0:506009536 6)Zdrav&iacute;m, m&eacute; jm&eacute;no je Silver Gang. R&aacute;d hraju PC hry a jedna z m&yacute;ch obl&iacute;ben&yacute;ch je pr&aacute;vě CS:GO. R&aacute;d hraju na va&scaron;em AWP serveru. Mysl&iacute;m že to tak m&aacute; hodně hr&aacute;čů, ale &scaron;tve mě že se občas najdou lidi co jsou na někoho hnusn&yacute; a nebo nějak&yacute;m způsobem podv&aacute;d&iacute;, a tomu by sem chtěl zamezit a tro&scaron;ku i zpropagovat v&aacute;&scaron; server jelikož je v&aacute;žne super a zasloužil by si v&iacute;ce hr&aacute;čů. chtěl bych b&yacute;t adminem jak už sem psal protože nem&aacute;m r&aacute;d cheatery a h&aacute;dky na serveru jelikož to kaz&iacute; tu atmosf&eacute;ru a jelikož sem na serveru docela často a taky často vol&aacute;m adminy mysl&iacute;m si že bych mohl serveru pomoct. Kdyby jste byli zaujati byl bych r&aacute;d kdyby jste mi dali aspoň &scaron;anci na zku&scaron;ebn&iacute; dobu. děkuji s pozdravem Silver Gang &lt;3 :)
edited Jan 12 at 7:09 pm

Ahoj, žádost jsi napsal pěkně, ale nesplňuješ požadavky
Takže zamítám

Ahoj, ž&aacute;dost jsi napsal pěkně, ale nesplňuje&scaron; požadavky Takže zam&iacute;t&aacute;m
edited Jan 12 at 7:11 pm
52
2
2
This topic is closed
live preview
enter atleast 10 znaků
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Pokracovat v úpravě
Odstranit