Žádost o administrátora
Žiadosť o admina

1) Jméno : ceFi
2) Váš věk : 13
3) Odkaz na hlstats : http://hlstats.fakaheda.eu/hlxce_289452/hlstats.php?mode=playerinfo&player=15895
4) Měli jste někdy u nás ban : Nie
5) SteamID : STEAM_0:0:518899737
6) Néco málo o vás : Ahoj, volám sa Filip Čerňanský a mám 13 rokov, som narodený 29.3.2006, narodil som sa na Slovensku v meste Pieštany, ale od malička bývam v Bánovciach nad Bebravou, som 190 cm vysoký , mám blond vlasy a zelené oči, hrávam florbal v ktorom som celkom dosť dobrý smile , Mojou záľubou je CS:GO ktoré ma neskutočne baví a chcel by som sa s tím v budúcnosti aj živiť smile
7) Proč právě vy by jste měli být admin : Vätšinu času ked hrávam csgo hrávam práve iba váš Public server a niekoľko krát keď sa tam objaví cheater tak tam nie je admin , na server chodím rád , je tam velice dobrá a priateľská komunita. <3

1) Jm&eacute;no : ceFi 2) V&aacute;&scaron; věk : 13 3) Odkaz na hlstats : http://hlstats.fakaheda.eu/hlxce_289452/hlstats.php?mode=playerinfo&amp;player=15895 4) Měli jste někdy u n&aacute;s ban : Nie 5) SteamID : STEAM_0:0:518899737 6) N&eacute;co m&aacute;lo o v&aacute;s : Ahoj, vol&aacute;m sa Filip Čerňansk&yacute; a m&aacute;m 13 rokov, som naroden&yacute; 29.3.2006, narodil som sa na Slovensku v meste Pie&scaron;tany, ale od malička b&yacute;vam v B&aacute;novciach nad Bebravou, som 190 cm vysok&yacute; , m&aacute;m blond vlasy a zelen&eacute; oči, hr&aacute;vam florbal v ktorom som celkom dosť dobr&yacute; :D , Mojou z&aacute;ľubou je CS:GO ktor&eacute; ma neskutočne bav&iacute; a chcel by som sa s t&iacute;m v bud&uacute;cnosti aj živiť :D 7) Proč pr&aacute;vě vy by jste měli b&yacute;t admin : V&auml;t&scaron;inu času ked hr&aacute;vam csgo hr&aacute;vam pr&aacute;ve iba v&aacute;&scaron; Public server a niekoľko kr&aacute;t keď sa tam objav&iacute; cheater tak tam nie je admin , na server chod&iacute;m r&aacute;d , je tam velice dobr&aacute; a priateľsk&aacute; komunita. &lt;3
edited Dec 11 '19 at 4:16 pm

Ahoj, v 16:00 přijd na discord, dostaneš test admina, kvůli tvému nízkému věku.

Příjat!

Ahoj, v 16:00 přijd na discord, dostane&scaron; test admina, kvůli tv&eacute;mu n&iacute;zk&eacute;mu věku. Př&iacute;jat!
40
1
3
This topic is closed
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft